[01493] Carte Michelin De La France En 48 Feuilles

  • Große Michelin Frankreich Karte (Carte Michelin De La France En 48 Feuilles). Strasbourg-Mulhouse. Nr. 48 (von 48 Karten) im Maßstab 1:200.000. Vielen Dank an Giselher Baumann aus Berlin.